Kesihatan

Cara Mendaftar Insurans Kesihatan, Baik BPJS dan Swasta

Insurans kesihatan adalah salah satu keutamaan yang perlu anda fikirkan. Dengan memiliki insurans kesihatan, anda telah menyiapkan pelaburan kesihatan di masa depan dan bersedia menghadapi risiko yang boleh timbul pada bila-bila masa. Sekiranya anda baru berfikir untuk mendaftar dalam insurans kesihatan tertentu maka anda perlu membuat persediaan dengan baik. Artikel ini akan menerangkan pelbagai cara untuk mendaftar insurans kesihatan, baik BPJS dan insurans kesihatan swasta.

Cara memohon insurans kesihatan

Insurans kesihatan terbahagi kepada dua, iaitu yang disediakan oleh kerajaan dan wajib, iaitu JKN-KIS yang diuruskan oleh BPJS Health dan juga insurans kesihatan swasta. Berikut adalah prosedur pendaftaran yang perlu anda ikuti dari setiap insurans kesihatan ini.

Cara memohon insurans untuk BPJS Health

Mendaftar untuk menjadi ahli peserta BPJS Health boleh dilakukan sama ada dalam talian atau luar talian di luar talian dan juga dalam talian. Tetapi sebelum ini, anda perlu menyediakan pelbagai dokumen umum seperti:

 1. Kad pengenalan yang sah (KTP, SIM, atau pasport).
 2. Kad keluarga terkini.
 3. Buku perkahwinan bagi mereka yang sudah berkahwin.
 4. Salinan surat beranak anak tanggungan.
 5. 2 keping gambar bersaiz 3 × 4.
 6. Lampirkan kad permit tinggal terhad (KITAS) atau kad izin tinggal tetap (KITAP) untuk warganegara asing.

Setelah menyediakan dokumen yang diperlukan, langkah seterusnya adalah mendaftarkan diri anda dalam talian di talian atau datang terus ke pejabat BPJS mengikut tempat kediaman anda.

Pendaftaran di talian

Pendaftaran oleh di talian biasanya dipilih kerana prosedurnya lebih fleksibel tanpa perlu beratur di pejabat Kesihatan BPJS. Berikut adalah langkah-langkahnya:

 1. Sediakan fail yang diperlukan seperti KTP, KK, kad NPWP, alamat e-mel, dan nombor telefon bimbit yang aktif.
 2. Buka halaman laman web bpjs-kesehatan.go.id melalui peranti mudah alih (alatAnda.
 3. Isi borang yang disediakan dengan betul dan lengkap. Termasuk memuat naik dokumen sesuai dengan ketentuan atau format fail diminta.
 4. Pilih bayaran setiap bulan dan sesuaikan dengan keperluan dan kemampuan kewangan anda.
 5. Simpan data anda dan tunggu e-mel pemberitahuan yang mengandungi nombor pendaftaran.
 6. Lembaran cetak akaun maya dan buat pembayaran di bank yang ditentukan.
 7. Selepas pembayaran dibuat, anda akan mendapat e-mel balasannya adalah dalam bentuk kad e-ID Kesihatan BPJS yang boleh dicetak sendiri.
 8. Anda juga boleh mencetak kad JKN-KIS di pejabat cawangan terdekat. Anda hanya perlu datang ke bahagian percetakan kad dengan memberikan borang data, akaun maya, dan bukti pembayaran.

Pendaftaran di luar talian

Untuk pendaftaran di luar talian atau terus ke pejabat BPJS, pastikan membawa semua dokumen yang diperlukan. Selepas itu, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Isi borang pendaftaran dengan data lengkap dan benar. Periksa semula borang untuk memastikan semua data yang dimasukkan betul dan betul.
 2. Kembalikan borang yang telah dilengkapkan kepada pegawai untuk memasukkan data ke dalam sistem. Selepas itu, anda akan diberi nombor akaun maya dan jumlah bayaran yang mesti dibayar segera.
 3. Bayar bayaran melalui bank yang telah bekerjasama dengan BPJS Health.
 4. Serahkan bukti pembayaran kepada pegawai untuk mencetak kad JKN-KIS anda.
 5. Tunggu sehingga pegawai selesai mencetak kad JKN-KIS anda. Biasanya kad akan aktif setelah melewati 14 hari bekerja setelah mencetak.

Cara memohon insurans kesihatan swasta

Selain BPJS Health, anda boleh memilih alternatif insurans kesihatan lain yang sumber dana berasal dari syarikat swasta. Sama dengan pendaftaran BPJS Health, anda boleh memilih untuk mendaftarkan diri secara dalam talian di talian tidak juga di luar talian.

Pendaftaran di talian

Daftar oleh di talian mempunyai kelebihan bahawa ia lebih praktikal dan boleh dilakukan di mana sahaja. Walau bagaimanapun, anda mesti berdikari dalam memilih dan memahami produk termasuk cara mendaftarkannya. Terma dan syarat pendaftaran tidak sama untuk setiap syarikat. Walau bagaimanapun, secara amnya, berikut adalah langkah-langkah pendaftaran:

 1. Sediakan fail yang diperlukan seperti kad pengenalan, kad keluarga, surat beranak yang diinsuranskan, NPWP, dan lain-lain mengikut ketentuan yang disediakan oleh setiap syarikat insurans.
 2. Pergi ke alamat laman web syarikat insurans yang telah anda pilih dan isi borang yang disediakan secara dalam talian di talian.
 3. Pilih bayaran premium setiap bulan mengikut keperluan dan kemampuan kewangan anda.
 4. Simpan data dan tunggu balasan pemberitahuan nombor pendaftaran di e-mel.
 5. Lembaran cetak akaun maya yang telah dihantar melalui e-mel.
 6. Lakukan pembayaran di bank yang telah dilantik oleh syarikat insurans yang berkenaan dengan menyerahkan nombor tersebut akaun maya pada juruwang.
 7. Setelah mendaftar, anda biasanya akan mendapat pengesahan melalui telefon dari syarikat insurans yang berkenaan.

Pendaftaran di luar talian

Menggunakan kaedah untuk mendaftar insurans kesihatan secara dalam talian di luar talian cukup menguntungkan kerana anda boleh berunding terus dengan penyedia insurans. Dengan cara itu, semua perkara yang anda keliru dapat dijelaskan secara terperinci dan dibantu untuk mengisinya jika anda menghadapi kesukaran. Berikut adalah pelbagai langkah yang perlu anda lalui:

 1. Untuk mendaftar sebagai peserta insurans kesihatan, anda perlu menghubungi terlebih dahulu dan membuat janji dengan ejen insurans yang anda kenali atau kunjungi pejabat insurans yang anda inginkan.
 2. Sediakan dokumen umum seperti kad pengenalan, kad keluarga, dan sijil kelahiran peserta yang akan dilindungi.
 3. Biasanya syarikat akan melakukan wawancara ringkas dengan calon pelanggan mengenai data peribadi dan data lain yang diperlukan.
 4. Ejen akan membuat ilustrasi dan menerangkan secara terperinci mengenai faedah dan hak dan kewajipan anda sesuai dengan premium yang dipersetujui.
 5. Sekiranya anda faham, anda akan diminta untuk mengisi dan menandatangani dokumen dan kemudian menyerahkan data tersebut ke ibu pejabat.